ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอังคณา แก้วคำมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภานุมาศ เทียนสันต์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย