ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปราณี พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอังคนา แก้วคำมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวภานุมาศ เทียนสันต์
ครูผู้ช่วย