ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 77) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 74) 30 ก.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 119) 13 ก.ค. 63
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 100) 03 ก.ค. 63
เวรรักษษความปลอดภัยเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (อ่าน 146) 01 มิ.ย. 63
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 234) 23 มี.ค. 63
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน 2563 (อ่าน 239) 23 มี.ค. 63
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนมีนาคม 2563(ฉบับแก้ไข) (อ่าน 214) 23 มี.ค. 63
ปรกาศโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) (อ่าน 254) 28 ก.พ. 63
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนมีนาคม 2563 (อ่าน 223) 28 ก.พ. 63
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 236) 07 ก.พ. 63
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนมกราคม 2563 (อ่าน 255) 02 ม.ค. 63
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 306) 28 พ.ย. 62
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนกันยายน 2562 (อ่าน 362) 30 ส.ค. 62
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 370) 23 ส.ค. 62
ขยายเวลารับสมัครธุรการโรงเรียน (อ่าน 401) 07 มิ.ย. 62
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 (อ่าน 386) 07 มิ.ย. 62
รับสมัครธรุการโรงเรียน (อ่าน 354) 23 พ.ค. 62
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 425) 03 เม.ย. 62
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน พ.ศ.2562 (อ่าน 548) 03 เม.ย. 62
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 469) 04 มี.ค. 62
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (อ่าน 487) 04 มี.ค. 62
เวรรักษาความปลอดภัยเดือนมกราคม พ.ศ.2562 (อ่าน 420) 30 ธ.ค. 61
การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งว่าง (อ่าน 446) 27 ธ.ค. 61
เวรประจำเดือนธันวาคม 2561 (อ่าน 484) 17 ธ.ค. 61
เวรประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 422) 15 พ.ย. 61
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 409) 15 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 560) 24 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 502) 20 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 546) 13 ต.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 546) 27 ก.ย. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ (อ่าน 508) 31 ส.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 402) 01 ส.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 523) 22 มิ.ย. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (อ่าน 558) 25 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) เรื่อง โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (อ่าน 576) 23 พ.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 587) 27 มี.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 658) 02 มี.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (อ่าน 600) 30 ม.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน 567) 22 ธ.ค. 60