ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 10) 01 ส.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 57) 22 มิ.ย. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (อ่าน 70) 25 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) เรื่อง โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (อ่าน 81) 23 พ.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 123) 27 มี.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 131) 02 มี.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (อ่าน 144) 30 ม.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน 170) 22 ธ.ค. 60
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 188) 07 ธ.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 225) 24 พ.ย. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (อ่าน 201) 07 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 194) 11 ต.ค. 60
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 187) 10 ต.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 208) 27 ก.ย. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 188) 31 ส.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 191) 02 ส.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 185) 01 ก.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (อ่าน 191) 26 พ.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 229) 30 มี.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 228) 02 มี.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ่าน 222) 31 ม.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ (อ่าน 233) 22 ธ.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 224) 24 พ.ย. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (อ่าน 260) 31 ต.ค. 59
บันทึกข้อความ เพิ่มเติม คำสั่ง การจัดเวรรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ราชการ เนื่องจากมีครูมาบรรจุใหม่ (อ่าน 260) 18 ต.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 290) 27 ก.ย. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ (อ่าน 307) 30 ส.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 333) 22 ก.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 423) 24 มิ.ย. 59
บันทึกข้อความ ขอสับเปลี่ยนเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ในวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2559 (อ่าน 352) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ (อ่าน 374) 26 พ.ค. 59
บันทึกข้อความ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ผู้ตรวจเวร และ ครูเวรกลางวัน ในคำสั่งที่ 16/2559 ลว 21 มี.ค. 59 (อ่าน 367) 28 มี.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 363) 21 มี.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 381) 29 ก.พ. 59
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร วันที่ ๒๐ และ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (อ่าน 383) 18 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (งบประมาณขาดแคลนขั้นวิกฤต) (อ่าน 373) 05 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณขาดแคลนขั้นวิกฤต) (อ่าน 407) 26 ม.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (อ่าน 401) 23 ม.ค. 59
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร วันที่ ๒๔ และ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ (อ่าน 356) 19 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู เอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) (อ่าน 412) 18 ม.ค. 59