ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
03 มิ.ย. 62 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1